แคลเซียมคืออะไร?


แคลเซียม (Calcium) คือแร่ธาตุที่มีความสำคัญอย่างมากต่อร่างกาย  ในร่างกายของเราประกอบด้วยแคลเซียมมากกว่าแร่ธาตุอื่นๆ  เนื่องจากแคลเซียมคือ แร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักของกระดูกและฟันนั่นเอง โดยแคลเซียมจะจับตัวร่วมกับฟอสฟอรัส เรียกว่า "Calcium Phosphates" เพื่อช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง นอกจากนี้เรายังพบแคลเซียมจับตัวอยู่กับโปรตีนในเลือด และพบแคลเซียมอิสระอยู่ภายในร่างกายด้วย

แคลเซียมมีส่วนสำคัญต่อกระบวนการทางชีวเคมีภายในเซลล์ต่างๆ ช่วยพัฒนาและสร้างความแข็งแรงให้กระดูกและฟัน ควบคุมการทำงานของหลอดเลือด กล้ามเนื้อ ควบคุมการเต้นของหัวใจ การส่งความรู้สึกไปตามเส้นประสาท และเป็นตัวช่วยกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนบางชนิด เป็นต้น

แต่โดยปกติร่างกายจะไม่สามารถสร้างแคลเซียมได้เองจำเป็นต้องได้รับแคลเซียมผ่านการย่อยอาหารและการดูดซึมร่วมกับวิตามินดี (Vitamin D) ที่ลำไส้เล็ก ดังนั้นเราจึงต้องรับประทานแคลเซียมอย่างเพียงพอเพื่อทดแทนหรือเสริมสร้าง การทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

หน้าที่ของแคลเซียมในร่างกาย
- ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกและฟัน
- ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนและกระดูกเสื่อม
- เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในกระบวนการแข็งตัวของเลือด (Blood clotting)
- ควบคุมความเป็นกรดด่างภายในเลือด
- ช่วยในการทำงานของระบบประสาท
- ช่วยควบคุมการยืดและหดตัวของกล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย รวมไปถึงการควบคุมกล้ามเนื้อหัวใจด้วย
- ช่วยให้ระบบน้ำย่อยทำงานเป็นปกติ
- ป้องกันอาการผิดปกติในวัยใกล้หมดประจำเดือน
Copyright 2015-2022 calplex.shop
One framework, every device. v2
Contact Admin