FAQ คำถามที่พบบ่อย


Frequently Asked Questions: แคลเซียมเม็ดจากนม 

ความรู้ทั่วไปและคําถามที่พบบ่อย “แคลเซียมเม็ดจากนม CAL-PLEX" 
แคลเซียมเม็ดจากนม CAL-PLEX: 
แคลเซียมพร้อมแร่ธาตุจากนม สกัดพิเศษเข้มข้น เม็ดเล็ก ดูดซึมดี

ความรู้ทั่วไป ความจําเป็นในการเสริมแคลเซียมแต่ละช่วงวัย 
แคลเซียมเป็นสารอาหารจําเป็นในการสร้างความแข็งแรงของกระดูก โดย 99% ของแคลเซียมในร่างกายเป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟัน อีก 1% อยู่ในเลือด ร่างกายไม่สามารถสร้างแคลเซียมได้เอง ต้องรับแคลเซียมจากการกินอาหารที่อุดมแคลเซียมให้เพียงพอในแต่ละช่วงวัย ซึ่งคนแต่ละวัยมีความต้องการแคลเซียมต่างกัน 
- วัยสร้างกระดูก Build Your Bones: วัยเด็ก 8-18 ปี เป็นวัยแห่งการเติบโตร่างกายดูดซึมนําแคลเซียมจากอาหารไปใช้สร้างกระดูก เสริมสร้างการเจริญเติบโต ส่งผลต่อความสูงและความแข็งแรงของกระดูก (ปริมาณแคลเซียมที่แนะนําต่อวัน 1,000 มิลลิกรัม*) 
- วัยเสริมความแข็งแรงกระดูก Maximize Your Bones: วัยผู้ใหญ่ 19-40 ปี ร่างกายนําแคลเซียมไป ใช้เพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูก การเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงเต็มที่ในวัยผู้ใหญ่เป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในการเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงภาวะกระดูกเปราะบาง กระดูกพรุนได้ (ปริมาณแคลเซียมที่แนะนําต่อวัน 800 มิลลิกรัม*) 
- วัยถนอมกระดูก Save Your Bones: วัยสูงอายุ 40 ปีขึ้นไป ต้องลดการสูญเสียแคลเซียมจากกระดูก ซึ่งถ้าร่างกายได้รับแคลเซียมจากอาหารไม่เพียงพอ แคลเซียมจะถูกดึงออกมาจากกระดูก ทําให้เสี่ยงกระดูกเปราะบาง และภาวะกระดูกพรุน (ปริมาณแคลเซียมที่แนะนําต่อวัน 1,000 มิลลิกรัม*)
*แนะนําตาม Thai RDI (Thai Recommended Daily Intakes)

I.สูตร ส่วนผสม
1. แคลเซียมเม็ดจากนม คืออะไร 
ตอบ แคลเซียมเม็ดจากนม คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพกระดูกและฟัน ใน 1 เม็ด (มินิแท็บ Mini-Tabs) ประกอบด้วย "แคลเซียมนมสกัดพิเศษจากสหรัฐอเมริกา" ในรูปแบบ “แคลเซียม มิเนอรัล คอมเพล็กซ์จากนม" (Milk Calcium Mineral Complex) ที่ให้ทั้งแคลเซียมและแร่ธาตุจากนม (แคลเซียม 125 มิลลิกรัม) ผสาน "วิตามินดี3 จากสวิตเซอร์แลนด์" (100 หน่วยสากล)

2. จุดเด่นที่เหนือกว่า ของ แคลเซียมเม็ดจากนม คืออะไร
ตอบ มีแคลเซียมพร้อมด้วยแร่ธาตุจากนม สกัดพิเศษเข้มข้น เม็ดเล็ก (มินิแท็บ Mini-Tabs) กินง่าย ดูดซึมดี ไม่ทําให้ท้องผูก และยังมีวิตามินดี 3 เพื่อส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียมด้วย
 
3. แคลเซียมเม็ดจากนม ดีกว่าแคลเซียมเสริมทั่วไปอย่างไร 
ตอบ แคลเซียมเสริมทั่วไปมักใช้ แคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งได้จากหินปูน ละลายยาก ดูดซึมยากและอาจทําให้ท้องผูกเมื่อกินต่อเนื่อง แต่แคลเซียมเม็ดจากนมใช้แคลเซียมนมสกัดพิเศษ ที่เข้มข้นและให้มากกว่าแคลเซียม (More than calcium) คือให้ทั้งแคลเซียมและแร่ธาตุจากนม
        1) เข้มข้น - ให้แคลเซียมมากกว่านม 200 เท่า (เมื่อเทียบมิลค์แคลเซียมมิเนอรัลคอมเพล็กซ์ในน้ำหนักเท่ากันกับนม) 
        2) ให้มากกว่าแคลเซียม - คือมีทั้งแคลเซียมและแร่ธาตุอื่นๆในสัดส่วนคล้ายกระดูกคน จึงส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียมได้ดีกว่า ช่วยลดการสูญเสียมวลกระดูก เพิ่มความแข็งแรงของกระดูกได้มากกว่า การเสริมด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต (Glanbia Nutritionals Inc.) และไม่ทําให้ท้องผูกเหมือนแคลเซียมคาร์บอเนตจากหินปูน 
นอกจากนี้แคลเซียมเม็ดจากนม ยังมีวิตามินดี 3 เพื่อส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียมด้วย 

4. แคลเซียมนมสกัดพิเศษในแคลเซียมเม็ด สกัดมาอย่างไรจึงให้มากกว่าแคลเซียมและให้แร่ธาตุใดบ้าง 
ตอบ แคลเซียมนมสกัดพิเศษ ควบคุมการผลิตตามมาตรฐาน USFDA ได้จากการสกัดนมจากฟาร์มคุณภาพที่เลี้ยงวัวแบบ Free range คือปล่อยให้วัวมีอิสระในทุ่งหญ้า น้ำนมที่ได้นํามาผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยกระบวนการพาสเจอร์ไรเซชั่น (Pasteurization) และสกัดพิเศษเข้มข้นด้วยวิธีกรองแบบ ไมโครฟิลเทรซัน (Microfiltration) คัดแยกโปรตีนออก เพื่อให้ได้แร่ธาตุสําคัญเข้มข้นจากนมในสัดส่วนที่คล้ายกระดูกคน ได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม โปแตสเซียม ชิงค์ และทองแดง 

5. แคลเซียมนมสกัดพิเศษ ในแคลเซียมเม็ดจากนม มีสัดส่วนคล้ายกระดูกคนอย่างไร 
ตอบ แคลเซียมนมสกัดพิเศษ ในรูปแบบ มิลค์ แคลเซียม มิเนอรัล คอมเพล็กซ์ (milk calcium mineral Complex) ให้มากกว่าแคลเซียม โดยให้ทั้งแคลเซียมและแร่ธาตุอื่นๆที่ส่งเสริมความแข็งแรงของกระดูก ในสัดส่วนใกล้เคียงกับแร่ธาตุในกระดูกคน จึงส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียม ไม่ทําให้ท้องผูก และเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกได้มากกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตจากหินปูนซึ่งให้เพียงแคลเซียม ดูดซึมยากและมักทําให้ท้องผูก
 
แร่ธาตุ สัดส่วนแร่ธาตุในกระดูก    สัดส่วนแร่ธาตุในแคลเซียมจากนม
แคลเซียม Calcium    25%    24%
ฟอสฟอรัส Phosphorous     12% 12.5%
แมกนีเซียม Magnesium   0.37%  1.5%
โปแตสเซียม Potassium     0.7% 0.8%
ซิงค์ Zinc    0.009%   0.008%
ทองแดง Copper    0.0005%   0.0004%

6. แคลเซียมเม็ดจากนม ให้แคลเซียมเทียบเท่ากับดื่มนมแก้ว 
ตอบ แคลเซียมเม็ดจากนม 2 เม็ด มีแคลเซียมนมสกัดพิเศษที่ให้แคลเซียม 250 มิลลิกรัม พร้อมแร่ธาตุจากนม ใกล้เคียงกับนมสด 1 แก้ว 200 มิลลิลิตร ซึ่งให้แคลเซียมประมาณ 230-250 มิลลิกรัมอย่างไร ก็ดีร่างกายแต่ละคนสามารถย่อยและดูดซึมแคลเซียมจากการดื่มนมได้ต่างกัน การกินแคลเซียมเม็ดจากนมซึ่งมีแคลเซียมและแร่ธาตุที่สกัดพร้อมดูดซึมแล้ว จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเสริมจากการดื่มนมและกินอาหารที่อุดมแคลเซียมทั่วไป

II. การรับประทาน
7. แนะนําให้กิน แคลเซียมเม็ดจากนม วันละกี่เม็ด
ตอบ หนึ่งเม็ดให้แคลเซียม 125 มิลลิกรัม แนะนําเสริมวันละ 2-4 เม็ด (ให้แคลเซียม 250-500 มิลลิกรัม) ร่วมกับการกินอาหารให้ครบหมู่ ออกกําลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อส่งเสริมสุขภาพกระดูก 

8. แคลเซียมเม็ดจากนม เหมาะกับใคร 
ตอบ เหมาะกับวัยเด็กที่อยู่ในช่วงสร้างกระดูก (Build your bones) วัยผู้ใหญ่ที่ต้องเสริมความแข็งแรง ของกระดูก (Maximize your bones) และวัยสูงอายุที่ต้องการถนอมมวลกระดูก (Save your bones) เพื่อลดการสูญเสียแคลเซียมจากกระดูก ลดความเสี่ยงกระดูกบาง กระดูกพรุน 
การเสริมแคลเซียมให้ร่างกายจําเป็นต่อผู้ที่ได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอจากอาหาร ผู้ที่ไม่ได้ดื่มนมเป็นประจํา ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงกระดูกบางหรือกระดูกพรุน เช่น ผู้สูงอายุ สตรีวัยหมดประจําเดือน เป็นต้น 

9. ปริมาณความต้องการแคลเซียมในแต่ละวัย เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ มีความต่างกัน จะแนะนําแคลเซียมเม็ดจากนมต่างกันอย่างไร 
ตอบ แม้ว่าแต่ละวัยจะมีความต้องการแคลเซียมที่ต่างกัน (800-1000 มก.) แต่ไม่แนะนําให้ฟังแคลเซียมจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพียงอย่างเดียว แนะนําเสริมแคลเซียมด้วยแคลเซียมเม็ดจากนม วันละ 2-4 เม็ด (หลังอาหารมื้อละ 2 เม็ด) เพื่อให้แคลเซียมวันละ 250-500 มก. ร่วมกับการกินอาหารที่ อุดมด้วยแคลเซียมอื่นๆ ออกกําลังกาย และพักผ่อนเพื่อสุขภาพกระดูกที่แข็งแรง 

10. กินแคลเซียมเม็ดจากนมได้ทุกวันหรือไม่ และกินได้สูงสุดวันละกี่เม็ด 
ตอบ สามารถกินแคลเซียมเม็ดจากนมได้ทุกวัน อย่างปลอดภัย วันละ 2-4 เม็ด (แบ่งกินหลังอาหารมื้อละ 2 เม็ด) เพื่อให้ได้แคลเซียมวันละ 250-500 มิลลิกรัม พร้อมแร่ธาตุจากนมเพื่อเสริมความแข็งแรงของกระดูก กล้ามเนื้อ ฟัน
อย่างไรก็ดี ไม่แนะนําให้พึ่งพาการรับแคลเซียมจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพียงอย่างเดียว จึงไม่มีความจําเป็นต้องกินแคลเซียมเม็ดจากนมถึงวันละ 8 เม็ดเพื่อให้ได้แคลเซียมครบ 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน แต่สามารถกินวันละ 2-4 เม็ดร่วมกับการกินอาหารครบหมู่ และออกกําลังกาย

11. จะกินแคลเซียมเม็ดจากนม เพื่อให้ได้แคลเซียมสูงสุด 1,000 มิลลิกรัมต่อวันได้หรือไม่
ตอบ แม้ว่าจะมีการแนะนําว่าผู้ที่มีความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนอาจเสริมแคลเซียมได้ถึงวันละ 1,000 มิลลิกรัมก็ตาม แต่ในกรณีนี้ควรได้รับคําแนะนําจากแพทย์โดยตรง ในคนปกติไม่มีความจําเป็นต้องกินแคลเซียมเม็ดจากนมถึงวันละ 8 เม็ดเพื่อให้ได้แคลเซียมครบ 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน แต่สามารถกินวันละ 2-4 เม็ดร่วมกับการกินอาหารครบหมู่ และออกกําลังกาย 

12. กินแคลเซียมเม็ดจากนม 4 เม็ดในครั้งเดียวได้หรือไม่ 
ตอบ ไม่แนะนําให้กินหลายเม็ดในครั้งเดียว ควรแบ่งมื้อกินครั้งละ 2 เม็ด เพื่อให้ประสิทธิภาพการดูดซึมแคลเซียมที่ดีกว่าการได้รับแคลเซียมปริมาณสูงในครั้งเดียว 

13. แนะนําแคลเซียมเม็ดจากนมในเด็กได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ 
ตอบ แคลเซียมเม็ดจากนม มีส่วนผสมของ แคลเซียมนมสกัดพิเศษ ซึ่งเป็นสารอาหารที่ปลอดภัยในระดับ GRAS (Generally Recognized As Safe) จาก USFDA และใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสําหรับเด็ก อย่างไรก็ตามเมื่อเป็นส่วนผสมใน แคลเซียมเม็ดจากนม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเม็ด ควรเริ่มต้นแนะนําให้เด็กที่สามารถกินผลิตภัณฑ์แบบเม็ดได้ เช่น ตั้งแต่ 8 ขวบขึ้นไป ไม่ควรแนะนําในเด็กเล็กที่ไม่สามารถกินผลิตภัณฑ์แบบเม็ดได้เพื่อความปลอดภัยในการกิน
 
14. ให้เด็กอายุต่ำกว่า 8 ขวบกินแคลเซียมเม็ดจากนมโดยบดละเอียดหรือให้เคี้ยวได้หรือไม่ 
ตอบ เพื่อความสะดวก แนะนําว่าเด็กที่อายุตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป สามารถเลือกกินแคลเซียมผงชงจาก สาหร่ายทะเลสีแดงซึ่งมีแคลเซียม 250 มก.ต่อซอง เพื่อเสริมแคลเซียมและแร่ธาตุได้ เนื่องจากแคลเซียมเม็ดจากนมไม่ได้มีการแต่งรส แม้ว่าเด็กเล็กอาจจะเคี้ยวเม็ดได้แต่อาจไม่ประทับใจรสชาติ หรือเสี่ยงต่อการกลืนติดคอหรือหากต้องการบดให้ละเอียดผสมในของเหลวเช่นน้ําผลไม้หรือนมก็สามารถทําได้ แต่อาจไม่สะดวกเท่าการชงดื่มแคลเซียมผงชงจากสาหร่ายทะเลสีแดง
 
15. เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถกิน แคลเซียมเม็ดจากนม ได้หรือไม่ 
ตอบ แคลเซียมนมสกัดพิเศษ ในแคลเซียมเม็ดจากนม เป็นสารอาหารที่ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยใน ระดับ GRAS (Generally Recognized As Safe) จาก USFDA ใช้เป็นส่วนผสมได้อย่างปลอดภัยใน อาหารสําหรับเด็ก สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามโดยกฎหมายระบุว่าผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารต้องมีคําเตือนบนฉลากว่าเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน
 
16. ผู้ใหญ่ที่หยุดสูงแล้ว ยังมีความจําเป็นต้องได้รับแคลเซียมเสริมหรือไม่ 
ตอบ วัยผู้ใหญ่แม้หยุดสูงแล้วก็ยังเป็นวัยที่ต้องการแคลเซียมเพื่อเสริมสร้างมวลกระดูกให้หนาแน่นแข็งแรงที่สุด โดยพบว่ามวลกระดูกจะเพิ่มได้สูงสุด (peak bone mass) ที่อายุประมาณ 30 ปี และเมื่ออายุเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นกระดูกจะเริ่มสูญเสียแคลเซียมได้ง่าย หากการสร้างความแข็งแรงของกระดูกในวัยผู้ใหญ่ไม่สมบูรณ์จะส่งผลให้สูญเสียมวลกระดูกในวัยชราง่ายขึ้น เสี่ยงภาวะกระดูกบาง กระดูกพรุน

17. ผู้ที่มีภาวะกระดูกบาง หรือป่วยเป็นโรคกระดูกพรุน ควรเพิ่มปริมาณการกิน แคลเซียมเม็ดจากนมอย่างไร
ตอบ สามารถแนะนําแคลเซียมเม็ดจากนมได้วันละ 2-4 เม็ด ในกรณีผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกบาง กระดูกพรุนแล้วการเสริมแคลเซียมยิ่งเป็นสิ่งจําเป็น แต่การเพิ่มปริมาณควรได้รับคําแนะนําจากแพทย์ผู้วินิจฉัยโดยตรง เพื่อประเมินการเสริมและอาจต้องใช้ยาร่วมด้วย 

18. ดื่มนมแคลเซียมสูงเป็นประจําและคิดว่าได้แคลเซียมเพียงพอต่อวันอยู่แล้ว ยังสามารถกินแคลเซียมเม็ดจากนมได้อีกหรือไม่ 
ตอบ การดื่มนมแคลเซียมสูงให้ประโยชน์ แต่ร่างกายสามารถดูดซึมแคลเซียมจากนมได้ประมาณ 32% เท่านั้น และยังจําเป็นต้องมีวิตามินดี และแร่ธาตุที่จําเป็นอื่นๆ ในการช่วยดูดซึมแคลเซียมอีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าร่างกายได้รับแคลเซียมเพียงพอต่อวัน แนะนําเสริมแคลเซียมเม็ดจากนม วันละ 2-4เม็ด เพื่อเสริมแคลเซียมและแร่ธาตุอื่นๆ 

19. จําเป็นต้องวัดมวลกระดูกเพื่อประเมินสุขภาพกระดูกก่อนกินแคลเซียมเม็ดจากนมหรือไม่ 
ตอบ การเสริมแคลเซียมไม่จําเป็นต้องตรวจวัดมวลกระดูกก่อน เพราะไม่ว่ามวลกระดูกจะสูงหรือต่ำร่างกายก็ยังต้องการแคลเซียมเป็นประจําทุกวันในทุกช่วงวัยอยู่แล้ว 

20. แคลเซียมเม็ดจากนม ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพกล้ามเนื้อด้วยหรือไม่ อย่างไร 
ตอบ แคลเซียมเม็ดจากนม มีแร่ธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียม รวมถึงวิตามินดี3 ที่มีผลต่อการทํางาน ของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว การขาดแคลเซียมและแมกนีเซียมอาจจะทําให้เกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อ จนอาจทําให้เป็นตะคริวได้ง่าย การกินแคลเซียมเม็ดจากนมจะช่วยรักษาสมดุลของแร่ธาตุ เพื่อการดูแลทั้งกระดูกและกล้ามเนื้อ 

21. สามารถกินแคลเซียมเม็ดจากนมร่วมกับนมหรือน้ำผลไม้อื่นๆ ได้หรือไม่ จะลดการดูดซึมของสารอาหารหรือไม่ 
ตอบ แคลเซียมเม็ดจากนมเป็นสารอาหารที่มีในธรรมชาติ และอยู่ในรูปที่พร้อมดูดซึมจึงสามารถกินร่วมกับอาหารต่างๆ ได้โดยไม่ส่งผลต่อการดูดซึม 

22. มียาประจําตัวที่กินอยู่ สามารถกินร่วมกับแคลเซียมเม็ดจากนมได้หรือไม่ 
ตอบ ขึ้นอยู่กับชนิดของยาแม้ว่าแคลเซียมเม็ดจากนมเป็นสารอาหารที่มีในธรรมชาติ แต่แคลเซียมก็อาจส่งผลลดการดูดซึมและออกฤทธิ์ของยาบางชนิดได้แก่ ยาปฏิชีวนะบางชนิด เช่น Norfloxacin, Tetracycline) ยาลดความดันบางกลุ่ม (ยาขับปัสสาวะกลุ่มไธอาไซด์ ยา Nifedipine Diltiazem Verapamil เป็นต้น) หรือยาแคลซิโปทรีนสําหรับโรคสะเก็ดเงิน เป็นต้น แนะนําให้ปรึกษาแพทย์ก่อนกิน ผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม หากเลี่ยงไม่ได้ควรกินแคลเซียมห่างจากยาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

23. ผู้ที่มีประวัติการทํางานของไตหรือหัวใจผิดปกติ กินแคลเซียมเม็ดจากนมได้หรือไม่
ตอบ แม้ว่าแคลเซียมเม็ดจากนมจะใช้แคลเซียมและแร่ธาตุสกัดจากนมที่มีความปลอดภัยสูง แต่ในผู้ป่วยที่แพทย์อาจเฝ้าระวังการเกิดภาวะแคลเซียมในเลือดสูง เช่น ผู้ที่มีประวัติโรคไตหรือหัวใจผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลก่อนพิจารณาเริ่มต้นรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมใดๆ 

24.ผู้ที่แพ้นมวัว สามารถกินแคลเซียมเม็ดจากนมได้หรือไม่ 
ตอบ ผู้ที่แพ้นมวัวโดยมีอาการผื่นขึ้น หายใจไม่สะดวก อาเจียน เมื่อดื่มนม ควรหลีกเลี่ยงการกินแคลเซียมเม็ดจากนม เพราะมีผลิตภัณฑ์จากนมเป็นส่วนผสม 

25.ผู้ที่มีอาการท้องอืด มีลมในท้อง หรือ ท้องเสียเมื่อดื่มนมปริมาณมาก สามารถกินแคลเซียมเม็ดจากนมได้หรือไม่ 
ตอบ ผู้ที่มีภาวะย่อยแลคโตสผิดปกติ (Lactose Intolerance) คือดื่มนมแล้วมีอาการท้องอืด มีลมในท้อง ผายลมบ่อย หรือ ท้องเสีย อันมีสาเหตุจากการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสได้ ควรหลีกเลี่ยงการกินแคลเซียมเม็ดจากนม เพราะมีส่วนผสมของแลคโตสและอาจทําให้มีอาการท้องอืดได้ หากกินในปริมาณมาก แนะนําดื่มแคลเซียมผงชงจากสาหร่ายทะเลสีแดง เป็นทางเลือกในการเสริมแคลเซียมที่ปราศจากแลคโตสจากนม

26.มีผู้ที่กินแคลเซียมเม็ดจากนมแล้วมีอาการท้องอืด มีลมในท้อง ควรกินต่อหรือไม่ 
ตอบ ผู้ที่มีอาการท้องอืด มีลมในท้องมาก เมื่อดื่มนม อันเนื่องมาจากมีภาวะย่อยแลคโตสผิดปกติ (Lactose Intolerance) ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสที่มีในนมได้ ควรหลีกเลี่ยงการกิน แคลเซียมเม็ดจากนม อย่างไรก็ดีหากมีแค่ลมในท้องเพียงเล็กน้อยเมื่อกินแคลเซียมเม็ดจากนม 1-2 เม็ด โดยไม่รบกวนการใช้ชีวิตปกติ และยังมีความต้องการกินแคลเซียมเม็ดจากนม อาจทดลองกินต่อเนื่อง วันละ 1-2 เม็ดหลังอาหารทันที และสังเกตว่าร่างกายสามารถปรับตัวโดยไม่เกิดลมในท้องหรือไม่ก็ สามารถกินต่อเนื่องได้ทุกวัน แต่หากมีอาการท้องอืด ผายลม ท้องเสียจนรบกวนการใช้ชีวิตประจําวัน แนะนําให้หยุดกินแคลเซียมเม็ดจากนมอาการดังกล่าวก็จะหายไป

27.ผู้ที่กินมังสวิรัติ หรือ กินเจ สามารถกินแคลเซียมเม็ดจากนมได้หรือไม่ 
ตอบ แคลเซียมเม็ดจากนม มีผลิตภัณฑ์จากนมเป็นส่วนผสม ผู้ที่กินมังสวิรัติไม่กินเนื้อสัตว์แต่กินนมได้ จึงสามารถกินแคลเซียมเม็ดจากนมได้ ส่วนผู้ที่กินเจซึ่งไม่กินนมวัว อาจพิจารณาหลีกเลี่ยงแคลเซียมเม็ด จากนม แนะนําแคลเซียมผงชงจากสาหร่ายทะเล เป็นอีกทางเลือกในการเสริมแคลเซียม 

28. สามารถกินทั้งแคลเซียมเม็ดจากนม และแคลเซียมผงชงจากสาหร่ายทะเลสีแดง ควบคู่กันไปได้หรือไม่ มีวิธีกินอย่างไร
ตอบ ควบคู่กันได้ โดยควรแบ่งมื้อ เช่น กินแคลเซียมเม็ดจากนม 2 เม็ด หลังอาหารเช้า และกินแคลเซียม ผงชงจากสาหร่ายทะเลสีแดง 1 ซอง หลังอาหารเย็น หรือจะสลับช่วงเวลาตามสะดวกก็ได้ หรือจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

Ill. ผลลัพธ์สุขภาพ 
29.จะเริ่มเห็นผลลัพธ์ส่งเสริมสุขภาพเมื่อกินแคลเซียมเม็ดจากนม ต่อเนื่องนานเท่าใด 
ตอบ การกินแคลเซียมเสริมเป็นประจําทุกวัน อย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริมสุขภาพกระดูกในแต่ละช่วงวัยในระยะยาว ไม่ใช่การบําบัดหรือรักษาโรคที่เห็นผลลัพธ์ในระยะสั้น เช่น การเสริมแคลเซียมในวัยเด็ก ร่วมกับการออกกําลังกาย กินอาหารครบหมู่และพักผ่อนเพียงพอจะส่งผลต่อการสร้างกระดูกและการเจริญเติบโตของเด็กในช่วงวัยเด็กถึงวัยรุ่น ส่วนการเสริมแคลเซียมในวัยผู้ใหญ่จะเสริมการสร้างมวล กระดูกให้หนาแน่นเพื่อความแข็งแรงเต็มที่ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุและการเสริมแคลเซียมในวัยสูงอายุจะช่วยป้องกันการสูญเสียมวลกระดูก ลดความเสี่ยงกระดูกบางกระดูกพรุน 

30. กินแคลเซียมเม็ดจากนม จะช่วยให้เด็กสูงหรือไม่ 
ตอบ ช่วงวัยเด็กเป็นวัยเจริญเติบโต กระดูกมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสูง การเสริมแคลเซียมเป็นประจําทุกวันจึงเป็นปัจจัยส่งเสริมการพัฒนาความสูง แต่ทั้งนี้การเพิ่มความสูง ต้องมีปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น พันธุกรรม การออกกําลังกายเป็นประจําและกินอาหารครบหมู่รวมทั้งแคลเซียม แร่ธาตุและโปรตีนด้วย 

31. ต้องกินแคลเซียมเม็ดจากนมนานเท่าไหร่ จึงไปตรวจได้ว่ามวลกระดูกจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ 
ตอบ มีการทดลองในคนที่ระบุว่าการเสริมแคลเซียมและแร่ธาตุด้วยแคลเซียมนมสกัดพิเศษ วันละ 700 มก. นาน 6 สัปดาห์ ช่วยลดการสูญเสียมวลกระดูก เพิ่มความแข็งแรงของกระดูกได้มากกว่าการเสริมด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต (Ward, L 2007, Glanbia Nutritionals Inc.) อย่างไรก็ตามผลลัพธ์การเพิ่มมวลกระดูกขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ภาวะพื้นฐานของมวลกระดูกและโภชนาการของแต่ละบุคคล
 
Copyright 2015-2022 calplex.shop
One framework, every device. v2
Contact Admin