คอลลาเจนเพื่อกระดูกและข้อ


ดูแลกระดูกด้วยแคลเซียม แล้วอย่าลืมเสริมคอลลาเจนเพื่อกระดูกและข้อ
คอลลาเจนได้ชื่อว่าโปรตีนแห่งความอ่อนเยาว์ และเป็นองค์ประกอบ สําคัญของกระดูกอ่อนและข้อต่อ ซึ่งมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบมาก ถึง 70-95% ทํางานเสมือนกับกาวที่เชื่อมผสานแคลเซียมไว้ด้วยกัน ป้องกัน การสูญเสียแคลเซียม เพื่อให้เกิดโครงสร้างที่แข็งแรง ปริมาณคอลลาเจนที่ลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้นจึงส่งผลต่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อต่อ มีการตีพิมพ์งานวิจัยว่าคอลลาเจนเกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของกระดูก

 • พบว่าหลังอายุ 20 ปี ปริมาณความหนาแน่นของคอลลาเจนในผิวที่ลดลงสัมพันธ์กับความหนาแน่นของมวลกระดูกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน (CASTELO-BRANCO C. ET AL.,MATURITAS,1994) แน่นอนว่ามวลกระดูกที่ลดลงส่งผลให้กระดูกบางและกระดูกพรุนในที่สุด

 • มีงานวิจัยที่ระบุว่าการเสริมคอลลาเจนเปปไทด์ช่วยคงความหนาแน่นของมวลกระดูก (OESSER S, 2003)

 • ยังมีรายงานว่านักกีฬาที่กินคอลลาเจนเปปไทด์อย่างต่อเนื่องนาน 24 สัปดาห์ มีการเจ็บปวดข้อเข่าจากการออกกําลังกายน้อยกว่ากลุ่มที่ ไม่ได้กินคอลลาเจน (CLARK ET AL., 2008) การเสริมทั้งแคลเซียมและคอลลาเจนจึงเป็นการดูแลสุขภาพกระดูกและข้อที่ต้องควบคู่กันไป

Cal-Plex
แคลเซียมมิเนอรัลคอมเพล็กซ์จากนม ที่ให้แคลเซียมมากกว่านม 200 เท่า

แนะนำสำหรับ
- ผู้ที่ได้รับแคลเซียมจากอาหารไม่เพียงพอ
- ผู้ที่ต้องการเสริมแคลเซียมให้กระดูกและฟัน
- ผู้ที่ทานมังสวิรัติ

*รับประทานวันละ 2-4 เม็ด หลังอาหารพร้อมน้ำ 1แก้ว
 
Collagen Matrix
ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน เปปไทด์จากฝรั่งเศสและไฮโดรไลซ์คอลลาเจน ไดเปปไทด์ จากญี่ปุ่น

แนะนำสำหรับ
- ผู้ที่ต้องการดูแลทั้งกระดูกและข้อต่อ
- ผู้ที่มีความเสี่ยงข้อเข่าเสื่อมจากอายุ พันธุกรรม น้ำหนักตัวหรือใช้งานข้อเข่าหนัก

*รับประทานครั้งละ 1 ซอง ฉีกซองละลายกับเครื่องดื่มหรืออาหารที่ต้องการ
 
Copyright 2015-2022 calplex.shop
One framework, every device. v2
Contact Admin